Wpisz aby wyszukać

Alimenty na dziecko

Podziel się

Kodeks rodzinny i opiekuńczy definiuje zestaw praw i obowiązków, jakim podlegają rodzice, opiekunowie, a nawet dalsza rodzina, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi z rodziny wymagającej alimentów. Jakie są najważniejsze aspekty prawne w kwestii takiej jak alimenty na dziecko?

Najważniejsze przepisy, które warto znać, jeśli chodzi o alimenty na dziecko

Jeśli chodzi o przyznanie alimentów, to są one przyznawane na podstawie art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi on, że każde dziecko, które nie jest w stanie się utrzymać samodzielnie, powinno otrzymywać odpowiednią pomoc finansową od swoich rodziców lub dalszych opiekunów.

Kwestie dotyczące wysokości i zasad przyznawania świadczeń alimentacyjnych są regulowane przez wybrane artykuły III Działu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – są to art. od 128 do 144. Z tego źródła dowiecie się Państwo najważniejszych informacji przed lub w trakcie trwania czynności prawnych.

Jak ustalana jest wysokość alimentów?

Wysokość alimentów ustala się na podstawie oceny indywidualnej statusu majątkowego rodziców lub dalszych opiekunów. Zadawane są podstawowe pytania:

  • – Czy dochody są odpowiednio wysokie?
  • – Czy istnieje możliwość ich uzyskania?

Sąd będzie brał pod uwagę te okoliczności, ale też zwróci uwagę na status materialny dalszej rodziny, aby ocenić, czy może się ona przyczynić do poprawy sytuacji rodzinnej.

Kiedy może lub powinna nastąpić zmiana alimentów?

Zmiana wysokości alimentów jest możliwa na wniosek dziecka, które osiągnęło pełnoletność lub na wniosek rodzica, którego sytuacja uległa zmiana – musi być to poparte odpowiednimi dokumentami. Wraz z tym jak dziecko dorasta, wielkość alimentów powinna zwiększać się z czasem i sam rodzic lub opiekun powinien wystąpić z prośbą o ich podwyższenie.

Do kiedy dziecko może otrzymywać alimenty?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym alimenty na dziecko obowiązują oficjalnie do 18. roku życia. Okres ten jednak dobrowolnie rodzice mogą przedłużyć do momentu aż dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymywać i wychowywać.

Ważne jest to, aby sprawy tego rodzaju rozwiązywać polubownie, a nie przez sąd. To często niepotrzebne koszty, stres i presja dla członków rodziny. Droga prawna powinna być ostatecznym rozwiązaniem.

Pojęcia, które warto znać, jeśli chodzi o alimenty na dziecko

Pojęcie „zarobkowe i majątkowe możliwości” oznacza obecne, jak i potencjalne możliwości, jakie ma dana osoba w kwestii płacenia alimentów. Jeśli żona, mąż, dziadek lub babcia posiadają pracę, a praca ta daje określony dochód niewystarczający do opłacenia alimentów, sąd może sprawdzić wykształcenie oraz kwalifikacje tych osób, a na tej podstawie ocenić niewykorzystane możliwości zarobkowe. Ma to za zadanie motywować osoby np. bezrobotnych rodziców do pracy i płacenia alimentów.

Kolejnym pojęciem, jeśli chodzi o alimenty na dziecko, są usprawiedliwione potrzeby osoby potrzebującej. To pojęcie pozwala odpowiedzieć na pytanie „czy dana osoba posiada usprawiedliwienie do tego, aby otrzymywać alimenty?”. Jeśli dziecko nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać, a jego możliwości majątkowe są na to zbyt niskie, sąd oceni możliwości poszczególnych członków rodziny, aby wyznaczyć kwotę alimentacyjną.

Kim jest osoba zobowiązana do płacenia alimentów? To ktokolwiek, kogo wyznaczy sąd na podstawie innych kryteriów, takich jak stan majątkowy tej osoby i usprawiedliwione potrzeby dziecka (lub innej osoby wymagającej potrzeby). Do płacenia alimentów najczęściej zobowiązani są rodzice, jednak w niektórych sytuacjach mogą nie być oni w stanie ich zapłacić. Wtedy sąd patrzy na dalszą rodzinę, taką jak babcia, dziadek, wujek, ciocia.

Skomentuj