Wpisz aby wyszukać

Jak napisać intercyzę?

Podziel się

Planujecie ślub? Gratulacje! Zanim jednak zdecydujecie się na ten ważny krok, warto zastanowić się nad tym, czy nie należy także pomyśleć o sporządzeniu intercyzy, która może być kluczowa w przypadku ewentualnych rozbieżności czy konfliktów w przyszłości. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym właściwie jest intercyza.

Czym jest intercyza i kiedy się ją sporządza?

Intercyza to umowa majątkowa zawierana przez osoby zamierzające wejść w związek małżeński lub będące już małżeństwem. Warto podkreślić, że nie jest dokumentem obowiązkowym. Intercyzę warto jednak rozważyć, gdy w grę wchodzi znaczny majątek, który nie będzie zdobyty wspólnie, ale każde z małżeństwa wnosi już istotne aktywa do związku (np. nieruchomości, wartościowe kolekcje). Intercyza może okazać się również pomocna, gdy jeden z przyszłych małżonków prowadzi działalność gospodarczą i chce zabezpieczyć drugą osobę przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi związanymi z prowadzoną działalnością.

Sporządzenie intercyzy u notariusza krok po kroku

Aby sporządzić intercyzę w Opolu należy udać się do notariusza, który pomoże prawidłowo sformułować treść umowy oraz zadba o jej ważność formalno-prawną.  Następnie przyszli małżonkowie powinni omówić ze sobą swoje oczekiwania oraz preferencje dotyczące przyszłego majątku i ustalić, jakie kwestie mają być uregulowane w intercyzie. Sprawy takie, jak podział majątku, odpowiedzialność za długi czy zasady dziedziczenia, należy omówić ze wszystkimi szczegółami, aby móc przedstawić swój wspólny stanowisko notariuszowi.

Podczas wizyty u notariusza należy przedłożyć dokumenty niezbędne do sporządzenia intercyzy, takie jak dowód osobisty, umowę przedwstępną (jeśli taka została zawarta), dokumenty potwierdzające posiadany majątek oraz wszelkie inne dokumenty związane z majątkiem małżonków. Notariusz może także poprosić o dodatkowe dokumenty w zależności od potrzeb określonego przypadku. W kolejnym etapie notariusz sporządza projekt intercyzy, który zostaje przedstawiony przyszłym małżonkom do zaakceptowania. Jeśli strony są zadowolone z treści umowy, notariusz przygotowuje ostateczną wersję intercyzy.

Obie strony podpisują umowę w obecności notariusza, który następnie sporządza akt notarialny potwierdzający zawarcie intercyzy. Jest to ostatni etap tworzenia tego ważnego dokumentu. Intercyza zaczyna obowiązywać od chwili zawarcia małżeństwa lub – w przypadku osób już pozostających w związku małżeńskim – od chwili jej podpisania przed notariuszem.

Skomentuj