Wpisz aby wyszukać

Jak przebiega detoks narkotykowy?

Podziel się

Detoks narkotykowy, czyli proces usuwania substancji psychoaktywnych z organizmu, jest kluczowym etapem dla osób zmierzających ku trwałemu życiu wolnemu od uzależnień. W terapii uzależnień oferowanej przez naszą klinikę w okolicach Warszawy, podchodzimy do tego procesu z dużą starannością, a każdy przypadek leczymy indywidualnie. W artykule szczegółowo omówimy, jak przebiega detoks narkotykowy, jakie są jego etapy oraz jakie metody leczenia stosujemy.

Ocena zdrowia pacjenta i diagnoza uzależnienia

Przed przystąpieniem do procesu detoksykacji, kluczowe jest dokładne zbadanie stanu zdrowia pacjenta oraz określenie rodzaju i stopnia uzależnienia. W klinice Sono Med w okolicach Warszawy korzystamy z kompleksowych badań lekarskich, które pozwolą stwierdzić, czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania dla danego pacjenta. Następnie dokonujemy analizy rodzaju uzależnienia oraz stopnia zaawansowania problemu. Na tej podstawie opracowujemy indywidualny plan detoksykacji.

Wsparcie farmakologiczne

W zależności od rodzaju uzależnienia oraz stopnia zaawansowania problemu, pacjent może wymagać wsparcia farmakologicznego w trakcie detoksu od narkotyków. Leki te mają na celu złagodzenie objawów zespołu abstynencji oraz ułatwienie procesu oczyszczania organizmu. W przypadku uzależnienia od opioidów, stosuje się leki takie jak metadon czy buprenorfina. Natomiast w leczeniu uzależnienia od alkoholu lub benzodiazepin, mogą być podawane leki uspokajające oraz przeciwdrgawkowe, takie jak diazepam czy chlordiazepoksyd.

Terapia objawów abstynencji

Objawy abstynencji mogą być bardzo nieprzyjemne i nawet niebezpieczne dla zdrowia pacjenta. W naszej klinice staramy się zapewnić wsparcie zarówno farmakologiczne, jak i psychologiczne w celu złagodzenia tych objawów. Obejmuje to monitorowanie stanu zdrowia pacjenta przez wykwalifikowany personel medyczny Sono Med, indywidualne sesje terapeutyczne oraz wsparcie ze strony grupy.

Terapia po detoksie

Po zakończeniu procesu detoksykacji, kluczowe jest zapewnienie dalszego wsparcia w utrzymaniu trwałego życia wolnego od uzależnień. Wśród metod terapeutycznych znajdują się indywidualne i grupowe sesje psychoterapeutyczne, terapia behawioralna (CBT), terapia ukierunkowana na emocje (EFT) oraz programy poradnictwa rodzin, mające na celu odbudowanie więzi z bliskimi i najbliższym otoczeniu.

Skomentuj