Wpisz aby wyszukać

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Podziel się

Orzeczenie o niepełnosprawności pełni ważną rolę w życiu osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Dzięki temu dokumentowi mogą one skorzystać z różnorodnych środków wsparcia, ulg, zniżek czy uprawnień, co znacznie ułatwia im funkcjonowanie w codziennym życiu. Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, konieczne jest przejście przez odpowiednią procedurę, która obejmuje zarówno konsultacje lekarskie, jak i psychologiczne. W niniejszym artykule przybliżę Państwu najważniejsze informacje na temat tego procesu.

Kto może wystąpić o orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności może zostać wydane na wniosek osoby, której zdrowie jest zaburzone na skutek choroby lub innych przyczyn i w wyniku tego doświadcza ona trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Aby móc ubiegać się o taki dokument, pacjent musi posiadać polskie obywatelstwo lub być obywatelem innego kraju Unii Europejskiej zamieszkującym na terenie Polski.

Procedura uzyskiwania orzeczenia

Proces uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności rozpoczyna się od złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Wniosek ten można pobrać ze strony internetowej placówki lub osobiście w jej siedzibie. Do wniosku dołączane są wszelkie niezbędne dokumenty medyczne, takie jak zaświadczenia lekarskie, wyniki badań czy opinie specjalistów, które potwierdzają stan zdrowia osoby ubiegającej się o orzeczenie.

Konsultacje specjalistyczne

Po złożeniu wniosku, PZON weryfikuje zgromadzone dokumenty oraz ocenia stan zdrowia osoby występującej o orzeczenie. Na tej podstawie przydziela odpowiednich specjalistów (np. lekarzy specjalistów, psychologów, logopedów), którzy przeprowadzą konsultacje mające na celu dokładniejsze zbadanie stanu zdrowia oraz sprawdzenie funkcjonowania pacjenta w różnych dziedzinach życia.

Wizyta w gabinecie psychologicznym

Jednym z ważnych etapów procesu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności jest wizyta u psychologa, która pozwala na ocenę zdolności psychicznych oraz na określenie poziomu samodzielności pacjenta. Podczas tej konsultacji psycholog przeprowadza wywiad oraz stosuje różne metody badawcze takie jak testy umiejętności czy obserwacja zachowania. Jednym z miejsc, gdzie można skorzystać z pomocy psychologa, jest Poradnia psychologiczna w Nowym Sączu.

Skomentuj