Wpisz aby wyszukać

Jak zastrzec znak towarowy?

Podziel się

Zastrzeganie znaku towarowego to ważny krok dla przedsiębiorców, który pozwala na ochronę swojej marki przed nieuczciwą konkurencją i kopiowaniem. W Polsce proces ten jest uregulowany przez Ustawę Prawo własności przemysłowej oraz prowadzony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). W tym artykule przyjrzymy się jak zastrzec znak towarowy w trzech kluczowych etapach.

Jak wygląda proces zastrzegania znaku towarowego?

Pierwszym krokiem w procesie zastrzegania znaku towarowego jest przygotowanie odpowiedniego wniosku. Przed złożeniem należy dokładnie przeanalizować, czy dany znak spełnia wymagania ustawowe. Znak towarowy powinien być oryginalny, nie wprowadzać w błąd konsumentów i nie naruszać praw osób trzecich.

Warto także zbadać rynek, aby sprawdzić, czy nie istnieje już identyczny lub podobny znak zarejestrowany dla towarów lub usług, które przedsiębiorca zamierza świadczyć. Jeśli spełnione są wszystkie warunki, można przystąpić do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej UPRP. W tym zakresie może pomóc Ci rzecznik patentowy Częstochowa.

Kolejnym etapem jest rozliczenie się z opłatami związanymi z rejestracją znaku towarowego oraz klasyfikacja towarów i usług, dla których ma być on zastrzeżony. Po złożeniu wniosku oraz opłaceniu należnych taks Urząd Patentowy dokonuje formalnej oceny zgłoszenia i sprawdza, czy spełnia ono wszystkie wymagania oraz czy nie koliduje z innymi znakami towarowymi. UPRP może także wykonać badanie na żądanie, co jest dodatkowo płatne.

Jeśli nie ma żadnych przeszkód, Urząd Patentowy ogłasza znak towarowy w Biuletynie Urzędu Patentowego, co umożliwia innym przedsiębiorcom zgłaszanie ewentualnych sprzeciwów. Jeśli w ciągu trzech miesięcy od opublikowania nie wpłyną żadne sprzeciwy lub będą one rozstrzygnięte na korzyść wnioskodawcy, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Warto pamiętać, że zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce gwarantuje ochronę tylko na terenie naszego kraju. Jeśli przedsiębiorca planuje rozwijać swoją działalność także za granicą, powinien rozważyć zgłoszenie międzynarodowe. Ochrona takiego znaku obowiązuje przez 10 lat od daty zgłoszenia, po czym można ją przedłużać za opłatą.

Skomentuj