Wpisz aby wyszukać

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości spółki?

Podziel się

W obliczu niepowodzeń biznesowych, długów oraz trudności finansowych, przedsiębiorcy mogą stanąć przed decyzją podjęcia postępowania upadłościowego. Upadłość to formalny proces, który pozwala spółce uzyskać częściową lub całkowitą ochronę przed roszczeniami wierzycieli. Często jest to jedyny wyjście z narastających problemów finansowych, jednak warto wiedzieć, jakie są skutki takiego kroku. W tym artykule omówimy poszczególne konsekwencje upadłości spółki.

Ogłoszenie upadłości spółki i jej konsekwencje

Z chwilą ogłoszenia upadłości przez sąd zmienia się status prawny spółki. Przedsiębiorstwo zostaje wpisane do rejestru przedsiębiorców jako podmiot będący w stanie upadłości, a także na listę dłużników. W efekcie utrudnienia napotykają nie tylko samego dłużnika, ale również jego kontrahentów. Ponadto, wszelkie umowy zawarte przez spółkę mogą być wstrzymane lub rozwiązane przez zarządca majątku. Warto wówczas skorzystać z usług kancelarii ekonomicznej Warszawa.

Sąd wyznacza zarządcę majątku, który będzie odpowiedzialny za sprawowanie kontroli nad majątkiem upadłego przedsiębiorstwa. Zarządca majątku przejmuje funkcje zarządu spółki, a członkowie zarządu tracą uprawnienia do podejmowania decyzji dotyczących majątku przedsiębiorstwa. Zarządca ma również prawo do zwolnienia pracowników, jeśli uzna to za konieczne.

Zadania zarządcy majątku

Zarządca majątku ma za zadanie zinwentaryzować i sprzedać majątek spółki w celu spłaty długów wierzycieli. Proces ten obejmuje sprzedaż nieruchomości, maszyn, pojazdów, a także innych aktywów przedsiębiorstwa. W związku z tym, pracownicy mogą stracić miejsce pracy, a kontrahenci będą musieli poszukać nowych partnerów biznesowych.

Środki uzyskane ze sprzedaży majątku upadłej spółki są przeznaczane na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz na spłatę długów wierzycieli. Zasada podziału środków jest taka, że najpierw spłacane są koszty postępowania upadłościowego, następnie długi względem Skarbu Państwa i ZUS-u, a dopiero potem pozostałe zobowiązania.

Upadłość nie zawsze musi oznaczać koniec działalności. Przedsiębiorcy mają możliwość założenia nowej firmy po zapłaceniu wszystkich długów wynikających z upadłości. Warunkiem jest jednak upływ określonego czasu od zakończenia postępowania upadłościowego, który różni się w zależności od rodzaju spółki i trybu upadłości. Warto pamiętać, że niekiedy upadłość nie będzie konieczna, a wystarczy np. restrukturyzacja operacyjna.

Skomentuj