Wpisz aby wyszukać

Jakie stawki podatku VAT obowiązują w Polsce?

Podziel się

Zagadnienie podatków w życiu człowieka to pojęcie, które wzbudza wśród wielu osób mnóstwo kontrowersji i skrajnych emocji. Sytuacja wynika nie tylko z dość skomplikowanych pojęć związanych z prawodawstwem, ale również z wielu niejasności co do poszczególnych interpretacji. Nie bez znaczenia pozostaje również wysokość wspomnianych danin na rzecz państwa. Opisywane zagadnienie jest niezwykle istotne w odniesieniu do przedsiębiorców, a na szczególną uwagę zasługuje podatek VAT i jego stawki w Polsce. 

Czym jest podatek VAT?

Na wstępie warto przytoczyć nieco informacji dotyczących definicji omawianego zagadnienia. W świetle prawa, zgodnie z Ordynacją Podatkową, podatek jest bezzwrotnym, przymusowym świadczeniem, które przekazywane jest na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ogólna charakterystyka tego pojęcia nakreśla w przejrzysty sposób ramy dotyczące podatków, jako całości. Pośród tych zagadnień wyłania się pojęcie podatku VAT, który po raz pierwszy został wprowadzony w Polsce dzięki ustawie z dnia 8 stycznia 1993 roku. Odnosząc się do jego definicji, można nazwać go w skrócie jako podatek od towarów i usług. W istocie, jest to wielofazowy podatek obrotowy, którego konstrukcja jest oparta na zasadzie „opodatkowanie-odliczenie”.

W praktyce gospodarczej można spotkać się z kilkoma obowiązującymi stawkami podatku VAT, które enumeratywnie wymienia ustawa. W przypadku jakichkolwiek niepewności co do konkretnych wartości, najbardziej pomocna może okazać się tabela stawek VAT, która przejrzyście odpowie na całokształt zagadnień.

Stawki podatku VAT w Polsce

Chcąc znaleźć wyczerpujące informacje, odpowiadające na pytanie dotyczące konkretnych stawek, warto przenieść się do ustawy o VAT, a w szczególności do działu VIII i załącznika do dokumentu. Ze wspomnianego aktu prawnego można dowiedzieć się, że podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest 23%, które znajduje odzwierciedlenie w wielu obszarach działalności gospodarczej. Poza tą wartością, można spotkać się obniżonymi stawkami, które kształtują się w następujący sposób:

  • 8% stosowane m.in. do towarów wymienionych w załączniku nr 3. Są to m.in. książki, gazety, usługi remontu czy termomodernizacji,
  • 5%, które ma swoje zastosowanie m.in. w odniesieniu do większości produktów spożywczych czy artykułów dziecięcych. Szerzy zakres można znaleźć w załączniku nr 10.
  • 0% możliwe do zastosowania w przypadkach szczególnych oraz podczas innych sytuacji, wymienionych w załączniku nr 8.

Warto zauważyć, że konkretne wartości są uzależnione w dużej mierze od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz charakteru sprzedawanych towarów czy usług. Warto, aby przedsiębiorca miał na uwadze te zagadnienia oraz stosował się do nich w sposób zgodny z prawem. Pomocny w tym przypadku może okazać się serwis Poradnik Przedsiębiorcy, który zawiera wiele odpowiedzi na wspomniane zagadnienia.

Tarcza antyinflacyjna a stawki podatku VAT

Na koniec nie sposób nie odnieść się do obecnej sytuacji gospodarczej, która doprowadziła do wielu tymczasowych zmian w zakresie stawek podatku VAT. W myśl przepisów, określanych często jako tarcza antyinflacyjna, ustawodawca wprowadził szereg zmian w zakresie podatku od towarów i usług. Przede wszystkim należy wspomnieć o obniżeniu stawki z 5% do 0% na towary spożywcze, ujęte w załączniku nr 10 ustawy VAT. Poza tym, z ulg skorzystają m.in. osoby zajmujące się szeroko pojętymi środkami poprawiającymi właściwości gleby oraz nawozami i środkami ochrony roślin. Wprowadzone zmiany obowiązują od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku.

Skomentuj