Wpisz aby wyszukać

O czym należy pamiętać podczas wizyty na strzelnicy

Podziel się

Strzelectwo z każdym rokiem zyskuje na popularności jako sport dostarczający naprawdę wspaniałych wrażeń. Wszyscy zaczynający przygodę z tą dyscypliną powinni mieć jednak na uwadze przede wszystkim fakt, że mamy do czynienia z dosyć niebezpiecznym sportem, dlatego zdobywanie nowych doświadczeń musi być poparte przede wszystkim zadbaniem o bezpieczeństwo swoje i innych – zarówno przez przygotowanie merytoryczne, jak i zadbanie o odpowiednie wyposażenie.

Najważniejsze w strzelectwie

Kluczowe w tym sporcie jest bezpieczeństwo, a co za tym idzie ochrona strzelca i przechowywanie broni. Broń powinna przechowywana być w magazynach, sejfach lub specjalnych szafach, spełniających normy bezpieczeństwa wymienione w ustawach i rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczących właśnie sposobu magazynowania broni (dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i obiektów sportowych).

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających strzelnicę należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem w niej obowiązującym. Oprócz oczywistych wymogów, takich jak przychodzenie na strzelnicę w stanie absolutnej trzeźwości, należy pamiętać o szeregu innych aspektów związanych z bezpieczeństwem, np.:

  • znajdując się poza stanowiskiem strzeleckim, broń powinniśmy nosić rozładowaną, schowaną w kaburze lub w specjalnie przystosowanych do tego celu torbach,
  • załadowanie broni może odbywać się tylko na stanowisku strzeleckim,
  • czynności związane z obsługą broni wykonujemy z lufą skierowaną w bezpieczny (wskazany przez instruktora) punkt,
  • pod żadnym pozorem nie kierujemy broni w stronę ludzi ani zwierząt.

Zawsze należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu danej strzelnicy i bezwzględnego słuchania poleceń osób tam pracujących.

Oprócz wyżej wymienionych warto również wziąć pod uwagę ochronę naszego zdrowia. Wizyty na strzelnicy wiążą się z narażaniem naszego słuchu na duże natężenie dźwięku, z kolei nasze oczy narażone są na uszkodzenia spowodowane ewentualnymi odpryskami lub odłamkami. Dla wszystkich chcących minimalizować ryzyko związane z uprawianiem tego sportu Decathlon przygotował ofertę akcesoriów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa – znajdują się w niej między innymi okulary ochronne oraz słuchawki niwelujące poziom decybeli trafiających do naszych uszu. Dostępne są w niej również wcześniej wspomniane torby do przenoszenia broni, które mogą okazać się niezbędne podczas wizyt na strzelnicy.

Własna broń na strzelnicy

Jeżeli zaglądamy na strzelnicę rekreacyjnie – pozwolenie na broń nie będzie nam potrzebne. Naturalnie będzie nam ono niezbędne w chwili, gdy zechcemy skorzystać z możliwości wniesienia na strzelnicę własnej broni. Będzie wiązało się to z koniecznością okazania dokumentów potwierdzających prawo do posiadania broni, uprawnień strzeleckich i pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem.

Rzeczą absolutnie fundamentalną jest zadbanie o stan techniczny naszej broni, której decydujemy się używać na strzelnicy.

Złota zasada

Bez względu na nasze doświadczenie warto mieć zakorzenioną w głowie jedną zasadę – obchodźmy się z bronią w taki sposób, jakby zawsze była nabita. Pozwoli nam to na zachowanie wzmożonej czujności. Ta z kolei zminimalizuje ilość wypadków na strzelnicach, do których dochodzi wyłącznie przez nieuwagę i niedostosowywanie się do panujących w nich zasad.

Skomentuj