Wpisz aby wyszukać

Okresowe przeglądy techniczne samochodów – co ile, jak przebiega i ile kosztuje?

Podziel się

Wszyscy właściciele pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej, motoroweru albo przyczepy mają obowiązek przeprowadzania okresowych badań technicznych. Poza badaniami okresowymi wykonuje się również badania dodatkowe. Są one przeprowadzane niezależnie od badań okresowych. Ich wykonywanie regulują przepisy prawa.

Co trzeba wiedzieć o okresowych badaniach technicznych?

Okresowe przeglądy techniczne pojazdów wykonuje się w podstawowej lub w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Podstawowa stacja kontroli pojazdów jest miejscem do którego kieruje się pojazdy mające dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony.

W podstawowej stacji kontroli pojazdów wykonywane są też badania techniczne przyczep nadających się do złączenia z konkretnymi pojazdami. Z kolei, okręgowa stacja kontroli pojazdów przeznaczona jest do okresowego i dodatkowego badania technicznego wszystkich pojazdów oraz badań zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

W Polsce nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta. Dokonywane przeglądy techniczne samochodów mają za zadanie ocenić stan techniczny pojazdu, aby móc zadecydować, czy dany pojazd można dopuścić do ruchu drogowego, czy też nie.

Nie jest tajemnicą, że ze względu na codzienne korzystanie z samochodu zużywają się jego podzespoły. Diagnosta w stacji kontroli pojazdów sprawdza dlatego te elementy, aby upewnić się, czy zapewniają one bezpieczeństwo. Zweryfikowana dodatkowo jest też legalność samochodu. Jeśli samochód przejdzie pozytywnie przez przegląd techniczny to oznacza to, że może śmiało uczestniczyć w ruchu drogowym. Dodatkowo, od czerwca 2014 roku samochody przechodzące przez przeglądy techniczne samochodów są zapisywane w elektronicznej bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jeśli podczas badania będzie wykryta poważna usterka to kierowca może nie otrzymać dowodu rejestracyjnego. Musi też w 14 dni na naprawę samochodu.

Jak często należy wykonywać przeglądy techniczne samochodów?

Częstotliwość wykonywania badań technicznych zależy od tego, kiedy samochód był wyprodukowany. Po zakupie nowego samochodu pierwsze badanie techniczne wykonuje się przed upływem 3 lat od momentu gdy wykonane były pierwsze przeglądy rejestracyjne w Poznaniu, kolejne przeglądy wykonuje się po 2 latach, a następne już każdego roku.

Na początku diagnosta sprawdza numer VIN oraz numery rejestracyjne. Następnie, skontroluje czy w samochodzie jest gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i komplet zagłówków. Kontroli poddane są także: przepuszczalność świetlna szyb, stan techniczny wycieraczek i spryskiwaczy, oświetlenie, kierunkowskazy, stan ogumienia, elementy podwozia. Diagności sprawdzą podzespoły, od jakich zależy bezpieczeństwo przejazdu. Badanie techniczne samochodu osobowego może zostać zlecone na dowolnej stacji diagnostycznej na terenie Polski. Koszt badania za samochód osobowy wynosi 98 złotych. Jest to koszt stały, niezależnie od marki samochodu.

Skomentuj