Wpisz aby wyszukać

Płyny nisko krzepnące – najważniejsze informacje

Podziel się

Płyny używane celem chłodzenia silników spalinowych, są istotnym czynnikiem mającym wpływ na właściwą pracę jednostki napędu. Są to bardzo złożone produkty, które muszą sprostać różnym wymogom stawianym przez obecną technologię. Nie jest to proste zadanie, gdyż coraz bardziej zwarte konstrukcje silników nie pomagają w procesie odprowadzenia nadmiaru ciepła. Żeby taki proces mógł sprawnie się odbywać, stosuje się płyny nisko krzepnące, które nie oddziałują w negatywny sposób na obecne w układzie oraz stykające się z płynem metalowe elementy, materiały czy gumy. Płyn musi pozostać stabilny, aby podczas eksploatacji nie wytrącały się osady.

Płyny nisko krzepnące – wymagania

Jak już zostało to wspomniane, współczesne płyny nisko krzepnące do samochodowych chłodnic są produktami złożonymi, które sprostać muszą pewnym wymogom:

 • właściwa przeciwkorozyjna ochrona,
 • temperatura wrzenia 107 stopni Celsjusza,
 • temperatura krystalizacji – 350 stopni Celsjusza,
 • odznaczanie się sporą rezerwą alkaliczną, która umożliwia neutralizowanie kwaśnych produktów ze spalania przedostających się z komory spalania do całości układu chłodniczego,
 • zapobieganie powstawaniu tak zwanego kamienia kotłowego,
 • zapobieganie pękaniu gumowych przewodów, uszczelek oraz części wykonanych ze sztucznych materiałów,
 • niepowodowanie powstania osadów oraz szlamów,
 • nieuleganie rozkładowi (destrukcji) w wysokiej temperaturze,
 • zabezpieczanie przed kawitacją i korozją metalowych części, z których powstają układy chłodzące w silnikach,
 • zabezpieczanie układu chłodzącego przed ewentualnym zamarznięciem, nawet w czasie największego spadku temperatury,
 • odprowadzenie nadmiernych ilości ciepła z jednostki napędowej i zagwarantowanie jej ochrony przed zatarciem, w czasie największego wzrostu temperatury przy największym obciążeniu oraz prędkości obrotowej.

Płyny nisko krzepnące do chłodnic samochodowych – kierunki rozwoju

Większość spośród nisko krzepnących płynów do samochodowych chłodnic, zawiera w swoim składzie:

 • wodę (stanowi ona 45-48 procent całego składu płynu),
 • substancje o działaniu barwiącym i przeciw piennym,
 • substancje o działaniu zagęszczającym,
 • regulatory alkalicznej rezerwy i pH,
 • inhibitory korozji,
 • glikol mono etylowy z dodatkiem wyższych etylowych glikoli.

W składzie tradycyjnych płynów nisko krzepnących do samochodowych chłodnic, jeszcze nie tak dawno znajdowały się inhibitory nieorganiczne korozji takie, jak: azotany, krzemiany, borany czy fosforany w ilościach około 4-5 procent. Mają one za zadanie chronić układ chłodniczy oraz jednostkę napędową przed działaniem korozji, niemniej jednak wszystkie są w niewielkim stopniu szkodliwe dla naturalnego środowiska, a poza tym ich oddziaływanie jest czasowo ograniczone.

Nowoczesna generacja płynów nisko krzepnących

Płyny opierające się na recepturach tradycyjnych, poza fosforanami, boranami i krzemianami, zawierają w składzie inne organiczne związki, w tym azotany oraz azotyny, które są toksyczne. Dzisiaj świat nauki dąży do zastępowania niezbyt stabilnych oraz toksycznych inhibitorów ich nowoczesną wersją. Takie zadanie z powodzeniem będą spełniały organiczne kwasy, które pod postacią soli alkalicznych metali, są znacznie lepiej rozpuszczalne w roztworach glikolowo-wodnych i mają tak samo dobre buforujące właściwości, jak nieorganiczne związki używane w recepturach tradycyjnych. Używane w roli inhibitorów kwasy, potrafią stworzyć dosyć ciężko rozpuszczalne związki wraz z metalami w układzie chłodzącym, zatem są czynnikiem osłonowym.

Skomentuj