Wpisz aby wyszukać

Roboty ziemne – jakie są ich rodzaje?

Podziel się

Prawidłowo wykonane prace ziemne gwarantują powodzenie dalszych etapów inwestycyjnych. Dlatego ich przeprowadzanie warto jest zlecić profesjonalnym firmom. Jakie rodzaje robót oferują?

Co wchodzi w zakres robót ziemnych?

Roboty ziemne to wszelkie prace związane z przygotowaniem gruntu. Ich zakres jest dosyć szeroki. Podstawą jest przeprowadzanie głębokich wykopów w celu osadzenia fundamentów budynku oraz ewentualnych kondygnacji podziemnych. Wykopanie dołu na odpowiednią głębokość wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu oraz znajomości prawidłowej techniki wykonywania tych prac, dzięki czemu dół nie będzie się osuwał. Poprawne wykonanie fundamentów ma ogromne znaczenie, ponieważ stanowi podstawę do przeprowadzania dalszych prac i zapewnienia bezpieczeństwa przyszłej budowli.

Roboty ziemne obejmują także wszelkiego rodzaju wykopy liniowe. Są one przeprowadzane głównie podczas prowadzenia nowych instalacji kanalizacyjnych lub wodnych, gdy niezbędne jest umieszczenie rur pod ziemią. W zakres prac ziemnych wchodzą także wszelkie roboty wykonywane na powierzchni gruntu. Pozwalają wyrównać teren oraz przygotować go do dalszych prac budowlanych lub związanych z nasadzeniami roślin.

Jakie jeszcze prace wykonuje się na działce?

Przed przystąpieniem do budowy, każda działka musi być odpowiednio przygotowana. Podstawą jest oczyszczenie działki ze zbędnej roślinności i wyburzenie ewentualnych niepotrzebnych starych budynków. Przed wyburzeniem należy zadbać o odpowiednie dokumenty, żeby cały proces przebiegał zgodnie z przepisami. Prace rozbiórkowe należy zlecić fachowcom, którzy wykorzystają do tego specjalny sprzęt i zajmą się prawidłową utylizacją odpadów budowlanych. Kruszenie gruzu w Końskich i innych miastach pozwala odzyskać surowiec i przeznaczyć go do ponownego wykorzystania. Wycinka drzew na działce również powinna być zlecona profesjonalistom. Dzięki temu cały proces przebiegnie bezpiecznie dla innych budynków znajdujących się w okolicy.

Skomentuj