Wpisz aby wyszukać

Ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC, czy jest potrzebne?

Podziel się

Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych dla przeciętnego właściciela pojazdu obowiązkowe jest jedno z nich, czyli OC, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Natomiast dobrowolnych ubezpieczeń jest więcej, a w ich skład wchodzi autocasco AC.

Ubezpieczenia komunikacyjne lokują się wśród grupy ubezpieczeń majątkowych. Mają one na celu ochronę osób kierujących pojazdami mechanicznymi przed konsekwencjami, przede wszystkim finansowymi, zdarzeń drogowych, do których sami doprowadzili. W tej grupie ubezpieczeń są również takie, które mają zapewnić komfort naprawy pojazdu, gdy ulega on nagłej awarii.

Ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe i dobrowolne

Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych dla przeciętnego właściciela pojazdu obowiązkowe jest jedno z nich, czyli OC, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Natomiast dobrowolnych ubezpieczeń jest więcej, a w ich skład wchodzi autocasco AC, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW oraz ubezpieczenie assistance. Wielu właścicieli pojazdów ogranicza się wyłącznie do ubezpieczenia obowiązkowego, zwłaszcza wtedy, gdy dysponują samochodem o sporej liczbie lat, natomiast wyraźnie widać tendencję posiadania różnych form ubezpieczenia u właścicieli nowych i stosunkowo nowych samochodów. Ubezpieczenia w Warszawie dysponują wszystkimi rodzajami ubezpieczeń komunikacyjnych, kierując swoją ofertę do wszystkich kierowców samochodów osobowych i tych pozostałych pojazdów drogowych.

Do czego potrzebne jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenia OC w Warszawie, siłą rzeczy obejmują wszystkich właścicieli pojazdów, prywatnych i instytucjonalnych. Aby postępować zgodnie z prawem, tego rodzaju ubezpieczenie trzeba zawrzeć z dowolnym ubezpieczycielem, najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. Inaczej mówiąc, nikt nie otrzyma dowodu rejestracyjnego pojazdu, jeżeli w momencie załatwiania formalności rejestracyjnych nie jest w stanie w urzędzie rejestrującym – gminie, przedstawić aktualnej umowy ubezpieczenia OC.  Ubezpieczenie OC obejmuje każdy samochód, motorower, ale też ciągnik rolniczy, czyli każdy pojazd silnikowy, poruszający się po drogach.

Polisę kupuje się na okres jednego roku, z obowiązkiem przedłużenia jej „na zakładkę”. I chyba po latach funkcjonującego przepisu nie ma kierowcy, który by jeszcze kwestionował potrzebę posiadania polisy. Ma ona bowiem ochronić go w przypadku, gdy to on jest sprawcą zdarzenia drogowego, czyli powstało ono z jego winy. Ochrona dotyczy zarówno mienia jak i zdrowia a nawet życia osób poszkodowanych.

Odszkodowanie osobom poszkodowanym wypłaca ubezpieczyciel, z którym kierowca – sprawca zawarł umowę polisy. Wartość opłacana przez ubezpieczyciela szkody zależy od sumy gwarancyjnej, czyli górnej granicy, do której zobowiązuje się on polisą. Granica ta w kwocie minimalnej określona jest odgórnymi przepisami, natomiast właściciel pojazdu może ją dobrowolnie zwiększyć. Nie ma możliwości nieposiadania ubezpieczenia OC, nawet wówczas, gdy samochodów stoi w garażu i się z niego miesiącami nie korzysta. Za nieposiadanie polisy grożą kierowcy naprawdę surowe kary.

Ubezpieczenia AC w Warszawie

Ubezpieczenie autocasco jest całkowicie dobrowolne. Jego zadaniem jest ochrona właściciela pojazdu przed konsekwencjami finansowymi z tytułu kradzieży lub zniszczenia pojazdu. Wysokość odszkodowania nie jest regulowana przepisami, zależy zatem od polityki ubezpieczyciela.

Właściciel pojazdu otrzyma odszkodowanie zawsze wtedy, gdy:

  • jego samochód zderzył się, miał kolizję z innym pojazdem
  • samochód został zniszczony na skutek pożaru
  • pojazd został skradziony
  • ukradziono wyposażenie samochodu

Na tego rodzaju ubezpieczenia decydują się przede wszystkim właściciele nowych pojazdów, głównie za sprawą odszkodowania z tytułu kradzieży. Jednak autocasco jest umową trudną, dlatego warto zawsze bardzo dokładnie sprawdzić wszystkie jej warunki.

 

Skomentuj