Wpisz aby wyszukać

Zawód sprzedawca — z czym się wiąże?

Podziel się

Zawód sprzedawcy często jest przez nas niedoceniany. Choć stykamy się z osobami zatrudnionymi na tym stanowisku niemalże codziennie, niekiedy nie wiemy, jak ciężka fizycznie jest to praca. Kontakt z klientem nierzadko roszczeniowym, wymaga od takich osób cierpliwości i empatii. Z czym jeszcze wiąże się praca na tym stanowisku? Podpowiadamy.

Sprzedawca — charakterystyka zawodu

Sprzedawca to osoba, która zajmuje się zarówno bezpośrednią jak i pośrednią obsługą klientów, pracuje zarówno w handlu detalicznym jak i hurtowym. Zazwyczaj osoby na stanowisku sprzedawcy zatrudnione są w: supermarketach, sklepach, czy hurtowniach. W zależności od miejsca, gdzie pracują i tego, jakie obowiązki narzuca im pracodawca, odpowiadają za: obsługę kasy fiskalnej, czyli kasowanie produktów, przyjmowanie zapłaty i wydawanie reszty. Do ich zadań należy również pomoc klientom np. w odnalezieniu konkretnego towaru, doradzanie im przy wyborze produktów, a także podawanie towarów, jeśli zatrudnieni są w sklepie, który nie jest samoobsługowy.  Ich zadaniem jest też dokładanie towaru i sprawdzanie dat ważności produktów na półkach oraz rozładunek nowych dostaw.

Muszą również dbać o porządek i czystość w miejscu pracy, a także o odpowiednią ekspozycję towarów na półkach. Przyjmują również reklamacje i skargi od klientów. W przypadku kas samoobsługowych mamy do czynienia ze sprzedażą pośrednią, czyli taką, w której osoba zatrudniona na tym stanowisku nie bierze udziału w sprzedaży bezpośrednio, natomiast w pozostałych przypadkach to sprzedaż bezpośrednia. Praca sprzedawcy wiąże się z bezpośrednim kontaktem z klientem, który odbywa się zazwyczaj w przestrzeni sklepu, dyskontu lub innego miejsca. Nierzadko jest to praca w jednej pozycji przez wiele godzin: na przykład stanie lub siedzenie przy kasie.

Jakie wymagania należy spełnić, aby pracować na stanowisku sprzedawcy?

Nie trzeba mieć specjalnego wykształcenia, aby pracować na takim stanowisku. Zazwyczaj wystarczy wykształcenie podstawowe. Jednak przez pracodawców preferowane są osoby posiadające wykształcenie średnie. Poszczególne wymagania różnią się w zależności od miejsca pracy. Dlatego najlepiej uważnie czytać ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników na takie stanowisko. Często istotne jest również doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej lub na innym stanowisku związanym z obsługą klienta. Sprzedawca musi być komunikatywny, odpowiedzialny i zaangażowany w prawidłowe wypełnianie powierzonych mu obowiązków. Powinien on również umieć obsługiwać kasę fiskalną, komputer, terminale płatnicze itp. W miejscach pracy, w których pracownik ma dostęp do artykułów spożywczych, wymagane jest również posiadanie aktualnej książeczki Sanepidu. Sprzedawca powinien cechować się wysoką kulturą osobistą, dokładnością, uczciwością i odpornością na stres. W zależności od miejsca, w którym jest zatrudniony, mogą być od niego wymagane również inne cechy i umiejętności, które ustala pracodawca, np. znajomość języków obcych. O zarobkach na tym stanowisku dowiemy się z artykułu: https://itvszubin.pl/pl/636_sponsorowane/10760_dyskonty-placa-coraz-wiecej—sprzedawcy-poszukiwani-na-rynku-pracy.html.

Skomentuj