Wpisz aby wyszukać

Umowa darowizny – dlaczego się ją sporządza?

Podziel się

W dzisiejszym tekście omówiona zostanie kwestia przekazywania i otrzymywania darowizny. Wyjaśnione zostanie, czym jest umowa darowizny, czy trzeba ją sporządzać i czy w celu jej sporządzenia należy udać się do kancelarii notarialnej. Więcej na ten temat w dalszej części tego tekstu.

Czym jest umowa darowizny?

Dobrze sporządzona umowa darowizny w Rzeszowie? Z pewnością znaleźć tam można zaufanych i rekomendowanych notariuszy, którzy zajmują się sporządzaniem takich i innych umów. W tamtejszych kancelariach notarialnych załatwić można również poświadczenia notarialne, sporządzić testament czy nadać pełnomocnictwo notarialne. Można tam się także udać w przypadku zainteresowania kwestią, jaką jest rozdzielność majątkowa.

Trzeba zacząć jednak od krótkiej definicji samej darowizny. Darowizna to umowa przekazania komuś nieodpłatnie dobra lub usługi. W celu uprawomocnienia takiego działania musi zostać sporządzona odpowiednia umowa darowizny. W tym celu należy udać się do kancelarii notarialnej, zwłaszcza gdy przekazywany jest, np. dom lub samochód.

Jakie informacje powinna zawierać umowa darowizny?

Jeśli przekazywana jest darowizna lub sporządzany jest testament w Rzeszowie, dobrze jest znaleźć kancelarię, która zajmie się uprawomocnieniem tych działań.

Jeśli chodzi o umowę darowizny, musi ona zawierać kilka podstawowych informacji, by mogła nosić miano takiej umowy. Nie może na niej zabraknąć miejsca i daty jej zawarcia. Znaleźć się na niej powinny również dane darczyńcy i obdarowanego, jak i informacje dotyczące przedmiotu, którego darczyńca nieodpłatnie się zrzeka.

Umowa darowizny – inne istotne informacje

Warto dodać, że umowa darowizny, która zostanie spisana w towarzystwie notariusza, jest jak najbardziej prawomocna i nie można się od tak z niej wycofać. Prawo wskazuje kilka sytuacji, w których można unieważnić darowiznę, jednak są to wyjątkowe przypadki.

Umowa darowizny może zostać unieważniona w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego czy też popadnięcia darczyńcy w niedostatek.

Skomentuj